Obchodné podmienky
V SRDCI TURCA

Pri zrušení záväznej objednávky ( rezervácia potvrdená hosťom resp. zaplatená záloha ) zo strany zákazníka sú nasledujúce storno poplatky:

Zrušenie rezervácie viac ako 61 dní pred nástupom – storno poplatok 10% z celkovej ceny za ubytovanie ( nie za stravu)
Zrušenie rezervácie 60 až 31 dní pred nástupom – storno poplatok 25% z celkovej ceny za ubytovanie ( nie za stravu)
Zrušenie rezervácie 30 až 11 dní pred nástupom – storno poplatok 50% z celkovej ceny za ubytovanie ( nie za stravu)
Zrušenie rezervácie menej ako 10 dní pred nástupom – storno poplatok 100% z celkovej ceny za ubytovanie ( nie za stravu)