Obchodné podmienky - Hotel Bystrička
Pri zrušení záväznej objednávky ( rezervácia potvrdená hosťom resp. zaplatená záloha ) zo strany zákazníka sú nasledujúce storno poplatky:


  • Zrušenie rezervácie viac ako 61 dní pred nástupom -  storno poplatok 10% z celkovej ceny za ubytovanie ( nie za stravu)
  • Zrušenie rezervácie 60 až 31 dní pred nástupom -  storno poplatok 25% z celkovej ceny za ubytovanie ( nie za stravu)
  • Zrušenie rezervácie 30 až 11 dní pred nástupom -  storno poplatok 50% z celkovej ceny za ubytovanie ( nie za stravu)
  • Zrušenie rezervácie menej ako 10 dní pred nástupom -  storno poplatok 100% z celkovej ceny za ubytovanie ( nie za stravu)